Joakim Helland / hållbarhet

Joakim helland bærekraft 3


Hållbarhet handlar om solidaritet och omtanke för kommande generationer – som tillägg
till alla de som lever idag. Vi har bara en jord med en begränsad mängd resurser och det är i allas intresse att ta vara på det.

Begreppet hållbarhet har blivit mer och mer använt de sista 10 åren. Att tänka hållbart är emellertid inte något nytt. Redan vid starten av Helland´s Lenestolfabrik 1947 var tanken hos grundaren Johan Helland att det skulle produceras fina möbler av hög kvalitet som skulle hålla länge. När Helland i slutet på 70-talet gick över till att producera möbler till offentlig miljö blev behovet att producera starka och varaktiga möbler ännu mer aktuellt.

Miljövänliga komponenter och material är inte nog

För oss handlar det om mer än komponenter och material som inte är skadliga för miljön.

Möblerna ska hålla i många årtionden utan att de går sönder. Bara i Europa kastas 10 miljoner ton möbler varje år och det säger sig självt att en sådan slit och släng mentalitet inte är hållbar.

Därför finns det möjlighet att köpa avtagbara och tvättbara klädslar till stora delar av vår kollektion. Det gör att det är enkelt att rengöra möbeln, men det ger också en möjlighet att förnya möbeln med en ny textil – istället för att köpa en helt ny möbel.

Dessutom kan flera individuella komponenter på våra möbler bytas ut om något skulle gå sönder.

Helland-home_598_WEB

Hållbarhet genomsyrar organisationen från ledning till produktion

Redan 2002 blev Helland Möbler certifierade enligt ISO-14001 standard. ISO-14001 är ett miljöledningssystem som vi har integrerat med andra krav för styrning av verksamheten och som har bidragit till att organisationen har uppnått både miljömässiga och ekonomiska mål. Denna certifiering förpliktar oss till att jobba kontinuerligt med förbättring enligt denna standard. Vi blir kontrollerade vid en årlig övervakningsrevision för certifieringsperioden och efter tre år måste vi certifieras på nytt. ISO-14001 gör det möjligt för oss att utveckla och genomföra politik och mål som tar hänsyn till lagstadgade krav och information om väsentliga miljöaspekter. Varje år sätts det nya mål till förbättringar miljömässigt – både till produkt, avfall, arbetsmiljö och sociala förhållande. Efter att ha arbetat med detta i snart 20 år så är hållbarhet något som genomsyrar organisationen från ledning till produktion.

När det kommer till produktion har vi på Helland väldigt höga krav på materialkvalitét så väl som en felfri finish av varje produkt vi producerar. Utan sådan standard hade vi inte varit nöjda med det vi levererar. Allt trä som Helland använder i sina möbler kommer från certifierade material (FSC) som kan spåras till skog där driften är hållbar och där sociala, ekonomiska och miljömässiga krav hålls.

Som leverantör av möbler till vårdsektorn blev Helland Möbler AS, 2019 den första i Skandinavien att få SVANENMÄRKNING för en stor del av kollektionen. När en produkt eller tjänst har blivit Svanenmärkt har den gått igenom den objektiva värderingen för Miljömärkning av vad miljöanpassade produkter är. Hela livscykeln för att produkter blir värderade, från råvara – till produktion – via användning – till avfallshantering.